Kultura organizacyjna
Wartości, które łączą

Content

Firma Bosch zawsze kierowała się ustalonymi wartościami. Wiele z tych wartości pochodzi od założyciela, Roberta Boscha, niektóre z nich zmieniły się, a jeszcze inne powstały na przestrzeni dekad. Nasze wartości odzwierciedlają sposób prowadzenia działalności: profesjonalna etyka w kontakcie z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami oraz społeczeństwem.

 

Nasze wartości – co jest podstawą naszego działania

 

Zorientowanie na przyszłość i wyniki

Dążymy do wypracowania zysku, aby zapewnić przyszłość oraz umożliwić realizację inicjatyw społecznych naszej firmy oraz fundacji im. Roberta Boscha.

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Postępujemy odpowiedzialnie w interesie naszego przedsiębiorstwa, uwzględniając jego oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko.

 

Inicjatywa i konsekwencja

Działamy z własnej inicjatywy, przejmujemy odpowiedzialność za firmę i z determinacją realizujemy nasze cele.

Otwartość i zaufanie

O sprawach ważnych informujemy szybko i otwarcie, co jest fundamentem współpracy opartej na zaufaniu.

 

Postępowanie fair

Postępujemy uczciwie wobec siebie i partnerów biznesowych, traktując to jako podstawę naszego sukcesu.

Rzetelność, wiarygodność i przestrzeganie prawa

Podejmujemy tylko te zobowiązania, które możemy spełnić, a umowy traktujemy jako wiążące. Działamy, przestrzegając prawa.

 

Różnorodność

Cenimy i wspieramy różnorodność, która nas wzbogaca i jest źródłem naszego sukcesu.